dilluns, 25 de novembre de 2013

Diagnòstic precoç i abordatge interdisciplinar de la sordesa infantil

http://www.youtube.com/watch?v=jOW2lxJvljs


L’associació espanyola FIAPAS ens convida a conèixer aquest video realitzat dins el projecte per la promoció del abordatge precoç e interdisciplinar de la sordesa infantil.
FIAPAS ofereix una eina amb l’objectiu de facilitar una visió global dels passos i el paper que juga cada agent de l’entorn de l’infant per tal de fer una bona intervenció interdiciplinar.