dilluns, 31 de març de 2014

Presentació dels Documents de Competència bàsica de l'àmbit digital

Al mes de febrer, la Mar Pastor i la Lydia Jaramillo varen assistir a una xerrada al Departament que ens parlava sobre les Competències bàsiques de l'àmbit digital i la seva aplicació a les aules a través dels documents de primària i secundària.

En aquesta presentació, s'explicava que la competència digital comporta el desenvolupament de capacitats específiques, conceptuals, instrumentals i actitudinals per a assolir un ús eficient i responsable de les tecnologies digitals. Aquesta competència té també un caràcter transversal en la seva dimensió de tractament de la informació, fet que la relaciona amb totes les matèries del currículum.

Aquí a sota, us hem deixat la imatge amb l'enllaç a la pàgina on podeu consultar-ho tot al respecte: els documents de primària i secundària, la presentació feta i la metodologia per saber treballar aquesta competència amb els nostres alumnes.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/competenciesbasiques/ambitdigital


Infok, un noticiari per alumnes de primària i ESO, amb subtítols!

Us volem recomanar el noticiari per nens i nenes que podem trobar a la pàgina del Super3.
Encara que està adreçat per alumnes de 8 a 12 anys, pel seu llenguatge planer i comprensiu, es pot fer extensiu a d'altres edats.
El recurs ens proporciona subtítols, per tant, és una font d'informació perfecta pels nostres alumnes amb sordesa i/o trastorns de llenguatge.

A la pàgina podeu trobar més coses, com jocs i un blog amb informacions.

Us deixem l'enllaç: http://www.super3.cat/infok

http://www.super3.cat/infok/dimecres, 19 de març de 2014

Complements del Google Docs

Avui ens hem trobat als Docs de Google que es poden instal·lar complements que poden ser molt interessants per la nostra tasca diària a les escoles.
Un exemple:
https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmeister/gknkengmjmcdgefkhdindnnljbhadikn?utm_source=permalink

El Mindmeister és un complement que permet fer mapes conceptuals compartits.
Us deixem un tutorial en anglès, però que és molt fàcil de seguir si activeu la subtitulació en català:Per activar la subtitulació en català cal anar al vídeo a la pàgina de youtube (clicant l'icone de la part inferior dreta) i allà obrir l'opció dels subtítols. Allà cal clicar al SI (Subtítols) i desplegar l'opció de traducció dels subtítols. Ens donarà la possibilitat de poder fer-ho al català.
(Tingueu en compte que aquesta opció només apareix en vídeos que s'han subtitulat prèviament i es fa una subtitulació poc acurada, ja que funciona amb l'aplicació de traductor de google, que a vegades és poc precisa).