dimecres, 15 d’octubre de 2014

Formació a l'Escola de Patologia del Llenguatge

Us informem que l'Escola de Patologia del Llenguatge (EPL) de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ofereix un seguit de cursos de formació continuada durant el curs 14-15.

Els podeu trobar en aquest enllaç:
http://www.epl.cat/wp-content/uploads/2014/09/cursos-formaci%C3%B3-permanent-2014-15-1.pdf


Investigacions recents sobre sordesa

Us recomanem un article sobre les darreres investigacions sobre sordesa. 

L'article inclou aquests titulars:
- La comunicació primerenca estableix les bases per a les habilitats socials posteriors. 
- El desenvolupament primerenc del llenguatge no es veu compromès per l'accés a la llengua de signes. 
- Predictors de llengua escrita en nens i nenes sords: el llenguatge funcional és clau per l'èxit en l'alfabetització independentment de la modalitat escollida.  

Recent research on deaf children’s development at DCAL | NDCS
Gary Morgan i altres. 


En Gary Morgan.