divendres, 11 de desembre de 2015

L'alumne amb sordesa a l'aula ordinària - Formació CREDA

Durant els dies 16, 17, 18, 19 i 23 de novembre es va celebrar al CREDA Jordi Perelló  una formació adreçada al personal docent d'escoles bressol, educació infantil, primària i secundària que treballen en centres docents amb alumnes sords a l'aula.

L'objectiu d'aquesta formació era donar recursos als docents en relació a metodologies, didàctica, materials i intercanviar experiències per afavorir l'adquisició del currículum i la socialització de l'alumne sord.

En aquesta formació es van tractar els següents aspectes:

- Audiològics, audioprotètics i piscolingüístics.
- Implicació de la sordesa.
- La pràctica docent a l'aula ordinària amb alumnes sords.
- Models organitzatius d'atenció a l'alumne sord.
- Models metodològics en l'aprenentatge de l'alumne sord.
- Adaptacions d'accés al currículum en les diferents etapes educatives.

El programa:


Nota: En els documents penjats, s'han suprimir algunes imatges d'alumnes per preservar la seva identitat.